Verkeerd artikel ontvangen?

Het is belangrijk dat u, zodra u de bestelling heeft ontvangen, altijd controleert of het geleverde artikel overeenkomt met het artikel dat u heeft besteld bij BigShopunit.com. Mocht het onverhoopt voorkomen dat wij u het verkeerde artikel hebben geleverd, dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Wij zullen zo snel mogelijk zorgdragen voor toezending van het juiste artikel. Voor het retourneren van het verkeerde artikel vragen wij u onze instructies op te volgen. Dit kan namelijk per artikel verschillen.

Beschadigd artikel ontvangen?

Vanzelfsprekend geldt de procedure ‘verkeerd artikel ontvangen’ ook bij beschadigde artikelen.

Niet tevreden over een artikel?

Bij  BigShopunit.com heeft u voor al uw bestellingen een zichttermijn van 14 dagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper. Binnen deze termijn mag u het artikel bekijken en/of beoordelen. Na het verstrijken van de zichttermijn is de koopovereenkomst een feit. Ook actieartikelen en artikelen uit de opruiming kunt u binnen de zichttermijn retourneren, tenzij anders vermeld bij de artikelinformatie op de website. 

Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren – compleet en onbeschadigd – (indien redelijkerwijs mogelijk) in de originele verpakking aan ons moeten retourneren. De kosten voor het retour zenden zijn voor uw rekening. Sommige artikelen mag u alleen retourneren als de verpakking ongeopend is. Dit geldt voor alle erotische artikelen en alle soorten voer en snacks. 

U kunt uw artikelen retourneren naar:
BigShopunit.com

Voor een snelle en goede verwerking van het teruggestuurde artikel is het van belang dat u altijd een kopie orderbevestiging erbij doet en een vermelding dat u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht. Binnen 30 dagen zullen wij het aankoopbedrag minus de gemaakte verzendkosten terugbetalen. 

Vervangend exemplaar
Wanneer u een artikel heeft geretourneerd, ontvangt u niet automatisch een vervangend exemplaar. Zodra wij uw retourzending hebben ontvangen, hebben gecontroleerd en verwerkt, wordt het betaalde bedrag binnen 30 dagen teruggestort op uw rekening. U kunt vervolgens weer een bestelling plaatsen als u een nieuw exemplaar wil. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze algemene voorwaarden.

Klachten

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan de afdeling klantcontact door te geven. Dit kan per e-mail en/of telefonisch.

Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. U kunt de klacht sturen naar info@BigShopunit.com onder vermelding van ‘klacht’. Per e-mail zullen wij de ontvangst van uw klacht bevestigen.

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Gebreken

Controleer direct na ontvangst van het artikel of het onbeschadigd en compleet geleverd is. Als dit niet zo is, neem dan binnen 24 uur na ontvangst contact met ons op om dit te melden. We zorgen er dan voor dat u een nieuw artikel krijgt geleverd. Wij doen er uiteraard alles aan om een perfect product te leveren.

Garantie

Algemeen
Elk artikel van BigShopunit voldoet aan de hoogste eisen van kwaliteit en degelijkheid. Mocht onverhoopt bij normaal gebruik het artikel gebreken vertonen, dan wordt deze door BigShopunit kosteloos hersteld. Hierbij kan sprake zijn van vervanging of reparatie: dit ter beoordeling van BigShopunit en de fabrikant. De garantie omvat fabrieks- en/of materiaalfouten. Uiteraard valt normale slijtage niet onder de garantiebepaling.

Garantie voorwaarden:

Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de consument
Indien een klacht gegrond is, beslist  BigShopunit of het artikel (gedeeltelijk) gerepareerd wordt of (gedeeltelijk) wordt vervangen of (gedeeltelijk) wordt gecrediteerd. 
Een artikel, welke voor garantie beoordeling teruggestuurd wordt moet schoon en droog zijn.
Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie bij: 

  • Beschadiging door opzet, of door nalatigheid
  • Ondeskundig gebruik of nalatig onderhoud
  • Normale slijtage en producten van rubber
  • Beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing
  • Schade die aangebracht is door natuur, mens of dier vallen niet onder de garantie (zoals o.a. bliksem schade, stootschade, waterschade)

Garantie termijn

BigShopunit geeft minimaal een jaar garantie op de door haar geleverde artikelen. De factuurdatum geldt als ingangsdatum voor de garantie. Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, komen de verzendkosten voor rekening van  BigShopunit (m.u.v. zendingen van en naar andere landen dan Nederland en België). De garantie is alleen van toepassing op producten geleverd in Nederland en België. 


Bovenstaande garantie geldt naast de wettelijke rechten.